Thi công xốp dán tường ngày 23-9-2017 - VÂN AN LỘC STORE - 0988.073.759
HOTLINE : 0988.073.759

Thi công xốp dán tường ngày 23-9-2017 - VÂN AN LỘC STORE - 0988.073.759

Thi công xốp dán tường ngày 23-9-2017 - VÂN AN LỘC STORE - 0988.073.759

 

1. Khách hàng


Chị Phương : xxxx.187.687
Địa chỉ : ngõ nhà thờ Gia Lâm - Phố Ngọc Lâm - Q. Long Biên

 

2. Liên hệ thi công xốp dán tường


Mr. Dũng : 0988.073.759
Địa chỉ :
số 8 - ngõ 107b/139 - Đường Phú Diễn - Q. Bắc Từ Liêm - Hà Nội


3. Nhà trước khi thi công

 
Thi công xốp dán tường ngày 23-9-2017 - VÂN AN LỘC STORE - 0988.073.759

Thi công xốp dán tường ngày 23-9-2017 - VÂN AN LỘC STORE - 0988.073.759

Thi công xốp dán tường ngày 23-9-2017 - VÂN AN LỘC STORE - 0988.073.759

Thi công xốp dán tường ngày 23-9-2017 - VÂN AN LỘC STORE - 0988.073.759

Thi công xốp dán tường ngày 23-9-2017 - VÂN AN LỘC STORE - 0988.073.759
Tường bị ẩm, bốc mùi mốc

Thi công xốp dán tường ngày 23-9-2017 - VÂN AN LỘC STORE - 0988.073.759
Tường bị mốc ẩm


4. Căn phòng sau khi thi côngThi công xốp dán tường ngày 23-9-2017 - VÂN AN LỘC STORE - 0988.073.759

Thi công xốp dán tường ngày 23-9-2017 - VÂN AN LỘC STORE - 0988.073.759

Thi công xốp dán tường ngày 23-9-2017 - VÂN AN LỘC STORE - 0988.073.759

Thi công xốp dán tường ngày 23-9-2017 - VÂN AN LỘC STORE - 0988.073.759

Thi công xốp dán tường ngày 23-9-2017 - VÂN AN LỘC STORE - 0988.073.759

Thi công xốp dán tường ngày 23-9-2017 - VÂN AN LỘC STORE - 0988.073.759

Thi công xốp dán tường ngày 23-9-2017 - VÂN AN LỘC STORE - 0988.073.759

Thi công xốp dán tường ngày 23-9-2017 - VÂN AN LỘC STORE - 0988.073.759

Thi công xốp dán tường ngày 23-9-2017 - VÂN AN LỘC STORE - 0988.073.759

Thi công xốp dán tường ngày 23-9-2017 - VÂN AN LỘC STORE - 0988.073.759

Thi công xốp dán tường ngày 23-9-2017 - VÂN AN LỘC STORE - 0988.073.759

Thi công xốp dán tường ngày 23-9-2017 - VÂN AN LỘC STORE - 0988.073.759

Thi công xốp dán tường ngày 23-9-2017 - VÂN AN LỘC STORE - 0988.073.759

Thi công xốp dán tường ngày 23-9-2017 - VÂN AN LỘC STORE - 0988.073.759

Thi công xốp dán tường ngày 23-9-2017 - VÂN AN LỘC STORE - 0988.073.759
Top